Klauzula informacyjna dla pacjentów

Szanowny Pacjencie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Rodzina Sp. z o.o., 88-300 Mogilno, ul. 900 – Lecia 37
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@e-aps.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. NFZ)
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Z poważaniem

Administrator Danych Osobowych

KI-1_Klauzula_informacyjna_dla_pacjentow.odt

 

Klauzula informacyjna dla byłych pacjentów

Szanowny Pacjencie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Rodzina Sp. z o.o., 88-300 Mogilno, ul. 900 – Lecia 37
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@e-aps.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu archiwizacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. NFZ)
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Z poważaniem

Administrator Danych Osobowych

 KI-2-Klauzula-informacyjna-dla-bylych-pacjentow.odt