Metoda Neurac w swojej obecnej formie wywodzi się z wykorzystywanego wprzeszłości Systemu Ćwiczeń w Podwieszeniu – SET (and. Sling Exercise Therapy). Neurac stanowi odzwierciedlenie naturalnej ewolucji, jakiej doświadczył system SET.

Przekształcił się on z luźnego zbioru technik usprawniających, w całkowicie sformalizowaną metodę terapeutyczną, która ma charakterystyczny panel diagnostyczny oraz ścisłe wektory postępowania leczniczego.

Cel leczenia NEURAC

  • zmiany w systemie kontroli nerwowo – mięśniowej
  • odbudowa wzorców ruchowych w środowisku wolnym od bólu
  • przywracanie prawidłowej funkcji ruchowej
  • wzmocnienie siły i wytrzymałości mięśni
  • poprawa równowagi, koordynacji i stabilności