Droga Pacjentko / Drogi Pacjencie,

 

Docierają do nas informacje o próbach nakłaniania do podania informacji wrażliwych przez telefon.

Informujemy, że nigdy nie zlecaliśmy realizacji takich połączeń, ani sami ich nie wykonywaliśmy.

Jest to próba wyłudzenia danych osobowych.

 

Pracownicy Przychodni Rodzina nigdy nie dzwonią z prośbą o podanie lub weryfikację wrażliwych informacji.

Wszystkie Państwa dane są bezpieczne, a numery telefonów, na które dzwonią wyłudzający,

nie pochodzą z informacji zawartych w bazach danych pacjentów naszej placówki.

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie takich przypadków pod numerem przychodni 52 352 60 42

lub kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@e-aps.pl