W dniu 03.12.2018 roku otwieramy dla Pacjentów naszą nową placówkę na Osiedlu Rąbin. Jeśli chcielibyście Państwo zostać
naszymi Pacjentami, zapraszamy do składania deklaracji wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ, a w przypadku kobiet – także położnej POZ. Deklaracje można składać w naszej przychodni na ul. Szklarskiej 1 oraz w nowej przychodni na ul. 59 Pułku Piechoty 6.

Wraz z otwarciem przychodni na Rąbinie wszystkie usługi w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarz rodzinny, pediatra)
będą świadczone w nowo otwartej placówce. Od grudnia Pacjentom NZOZ Rodzina, którzy obecnie rejestrują się
bądź oczekują na wizyty u lekarza rodzinnego lub pediatry na ul. Szklarskiej świadczenia te będą udzielane
w nowej przychodni. Dla Pacjentów już zdeklarowanych do przychodni na ul. Szklarskiej zmiana miejsca świadczonych porad
nie wiąże się z koniecznością ponownego składania deklaracji.

Działalność w zakresie Medycyny Pracy, Poradni Logopedycznej (kontrakt z NFZ) oraz prywatnych gabinetów specjalistycznych
będzie prowadzona tak jak dotychczas, czyli na ul. Szklarskiej 1. 
O ewentualnym terminie dotyczącym zmiany miejsca udzielania świadczeń w zakresie prywatnych praktyk lekarskich
będziemy informowali Państwa na bieżąco.