dr n. o zdr. Mateusz Szostak

Szkolenie specjalizacyjne rozpoczął w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatoligii i Neurochirurgii Dziecięcej
Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Był uczestnikiem studiów doktoranckich
na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK w Bydgoszczy. W 2019 roku uzyskał stopień doktora nauk o zdrowiu
oraz tytuł specjalisty w dziedzinie neurochirurgii.

 

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczy w specjalistycznych szkoleniach z zakresu neurochorurgii,
mikrochirurgii oraz chirurgii kręgosłupa - w Europie i Stanach Zjednoczonych.

 

Jest asystentem w Katedrze Farmakologii i Terapii Collegium Medicum w Bydgoszczy. Systematycznie prowadzi zajęcia ze studentami.
Stanowi to niezwykle ważny aspekt w poszerzaniu i aktualizowaniu jego wiedzy
na temat leczenia zachowawczego schorzeń neurochirurgicznych, których jest zwolennikiem.

 

Szczególne zainteresowania zawodowe to:

  • chirurgia kręgosłupa (choroba zwyrodnieniowa, onkologia, urazy)
  • chirurgia nerwów obwodowych (zespoły uciskowe, nowotwory, zespoły pourazowe)
  • neurochirurgia - zabiegi neurochirurgii czynnościowej, operacje onkologiczne i naczyniowe w zakresie mózgowia oraz rdzenia kręgowego

 

Aktualnie zajmuje się także leczeniem przeciwbólowym z zastosowaniem iniekcji pod kontrolą USG i RTG.