Od 27 września do naszego zespołu dołącza dr n. med. Beata Sande,

która jest specjalistką w dziedzinie chirurgii plastycznej.

 

 

DR N. MED. BEATA SANDE

Specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej, a także chirurg dziecięcy. W 1987 ukończyła Wydział Lekarski

Akademii Medycznej w Poznaniu. Do 1995 asystentka na oddziale chirurgii dziecięcej

wojewódzkiego szpitala im. Biziela w Bydgoszczy. W 1995 przeprowadziła się do Norwegii, gdzie została zatrudniona

na oddziale chirurgii ogólnejoraz ortopedii Wojewódzkiego szpitala Akershus w Oslo.

W 1999 rozpoczęła specjalizację na oddziale chirurgii plastycznej szpitala uniwersyteckiego w Ullevål w Oslo

i w 2004 uzyskała specjalizację z chirurgii plastycznej. Od 2005 pracowała w prywatnych klinikach chirurgii plastycznej.

Od 2007 prowadzi własną klinikę chirurgii plastycznej i kosmetycznej w Oslo.

Jest członkiem Norweskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej.