Wysokość kapitału zakładowego - 210 000 zł
* * *
Copyright © 2010-2013 NZOZ RODZINA Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

.